Skip to content

Temporary Staff

DemonstrarorAssistant Lecturer

Miss. Nishanthila Shanmuganathan

Miss.Humssavi Pushparajah

Mr. George Antony Wargees Sam Antony

Miss.Krushanthini Samayan

Mr.Vijayakumar Shomesh

Miss.Viveka Bhasgaran

Miss.Pakavathi piratheepan

Miss. Roshanthini Visvaraja

Miss.disome perinparajah

Miss. Divarjitha Thadsanamoorthy

Miss.Kasthuri Senthitselvan

Miss.Lakshini Manickavaasagam

Miss. Jerin Monisha Thuram Jesuthasan

Dr. Linthuja Yogenthiran

Dr. Keerthiga Srikantharajah

Dr.Lakshana Balamuralitharan