பொதிகை முனியின் ஜனன தின நிகழ்வுகள் 2021

  • Events

பொதிகை முனியின் ஜனன தின நிகழ்வுகள் 23.12.2021 காலை 8.30 தொடக்கம் 10.30 வரை சித்தமருத்துவ கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெறும்.

View Invitation

Join Zoom Meetinghttps://learn.zoom.us/j/64444334216?pwd=dm9KMU03WkthY3dOaTg5K1NVVEhTUT09
Meeting ID: 644 4433 4216

Passcode: JJc!R0j@thileepan

Watch on YouTube